32nd漫展|人气COSER「小神奈」签售会来啦~!

时间:2024-03-28 17:28:01


【人气COSER小神奈签售会】

     活 动 时 间 :5月2日  13:30-15:30

     活 动 地 点 :萤光大触阁


【图书/周边贩售】

     开 售 时 间 :5月2日 12:30-15:30

     贩 售 地 点 :萤光大触阁


 【活动参与方式】   

    现场到【萤光大触阁】购买老师的周边即可参与。

*请凭所购周边前往指定签售地点有序排队轮候,超过规定时间则视为放弃签名资格。Copyright ©广州萤火虫动漫文化发展有限公司. All Rights Reserved.   ICP备案:粤ICP备2022071509号  联网备案号:44010502002300

Mail : ffacg@ffacg-gz.com

Call : 020-34371032